Nasza pasieka

   Nasza pasieka ” Miód Jana” znajduje się na terenie wyjątkowo pięknym i obdarzonym bogactwem flory i fauny. Obszar nazywany dzisiaj ” Łęgi Mechlińskie” utworzony został w 1996 roku przez Radę Gminy Śrem i obejmuje obszar około 800 ha.

   Utworzony rejon chroni unikalne siedliska lasów łęgowych i gradowych oraz łąki i zabagnienia starorzecza Warty. Na terenie zespołu przyrodniczego występuje bogata awifauna oraz flora związana z siedliskami podmokłymi i lasami liściastymi. Ponadto zespół przyrodniczy w całości należy do europejskiego rejonu Natura 2000 pod nazwą Rogalińska Dolina Warty lub Ostoja Rogalińska.

Gospodarujemy na ulach wykonanych z drewna – sosny wejmutki – najbardziej polecanego drewna na ule! Ule z sosny wejmutki nie dość, że są trwałe, lekkie, to posiadają także bardzo dobre właściwości izolacyjne. Nie ma nic lepszego i zdrowszego dla pszczół jak naturalne drewno! Typ ula na jakim gospodarujemy to ul wielkopolski na dennicy osiatkowanej, korpus na ramkę 26 cm. Dodatkowe zaimpregnowanie uli odpowiednim preparatem zabezpiecza je na długi czas i nie wpływa negatywnie na właściwości drewna, jakie posiada sosna wejmutka. Z naszych obserwacji wynika, że pszczoły w ulach jednościennych dużo wcześniej rozpoczynają pracę niż w ulach ocieplanych, czy z tworzyw sztucznych. Dennica osiatkowana natomiast zapewnia doskonała wentylację i zimowlę. Pszczelarstwo jest hobby bardzo ciekawym, ale i wymagającym, które czasami zaskakuje nawet „starych” pszczelarzy. Dlatego niezbędna jest ciągła edukacja i wymiana doświadczeń.

Nasze aktualności

Dodaj komentarz