Nasze aktualności

   Nasza pasieka Miód Jana znajduje się na terenie wyjątkowo pięknym i obdarzonym bogactwem flory i fauny. Obszar nazywany dzisiaj ” Łęgi Mechlińskie” utworzony został w 1996 roku przez Radę Gminy Śrem i obejmuje obszar około 800 ha.

   Utworzony rejon chroni unikalne siedliska lasów łęgowych i gradowych oraz łąki i zabagnienia starorzecza Warty. Na terenie zespołu przyrodniczego występuje bogata awifauna oraz flora związana z siedliskami podmokłymi i lasami liściastymi. Ponadto zespół przyrodniczy w całości należy do europejskiego rejonu Natura 2000 pod nazwą Rogalińska Dolina Warty lub Ostoja Rogalińska.

Mając do dyspozycji tak bogate środowisko uzyskujemy miody naturalne takie jak: miód rzepakowy, miód spadziowy, miód faceliowy, miód akacjowy oraz miód wielokwiatowy tzw. leśny wiosenny. Ponadto czystość środowiska pozwala uzyskiwać wosk pszczeli o wysokiej jakości co z kolei umożliwia produkcję świec z wosku pszczelego o prawdziwym naturalnym aromacie. Pasieka „Miód Jana” z obszaru Natura 2000 to także sklep ze zdrową żywnością w którym znajdziesz także woskowijki lub beeswax wrap do ekologicznego pakowania żywności.

Gospodarujemy na ulach wykonanych z drewna – sosny wejmutki – najbardziej polecanego drewna na ule! Ule z sosny wejmutki nie dość, że są trwałe, lekkie, to posiadają także bardzo dobre właściwości izolacyjne. Nie ma nic lepszego i zdrowszego dla pszczół jak naturalne drewno! Typ ula na jakim gospodarujemy to ul wielkopolski na dennicy osiatkowanej, korpus na ramkę 26 cm. Pszczelarstwo jest hobby bardzo ciekawym, ale i wymagającym, które czasami zaskakuje nawet „starych” pszczelarzy. Dlatego niezbędna jest ciągła edukacja i wymiana doświadczeń.

wybierz walutę
PLN Złoty polski
EUR Euro